RODO

Dobré ráno,

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Z dôvodu uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) od dnia 25 maja 2018 r. przedstawiamy  naszą politykę ochrony danych osobowych, aby  wyjaśnić w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe.

Chceme, aby zásady, ktorými sa v tomto smere riadime, boli jasné a zrozumiteľné.

Úplné informácie o ochrane spracúvaných osobných údajov vrátane vašich práv nájdete nižšie. Nájdite si chvíľku na prečítanie návodov.

Informačná doložka pre zákazníkov Gizo Grzegorz Niewiński (czytaj)

Súhlas so spracovaním údajov o zákazníkoch Gizo Grzegorz Niewiński (czytaj)

Informačná doložka pre zákazníkov Gizo Rental Sp z.o.o. Sp. K (czytaj)

Súhlas so spracovaním údajov o zákazníkoch Gizo Rental Sp z.o.o. Sp. K (czytaj)

Informácie o osobných údajoch v našej spoločnosti poskytuje:

Zástupca pre ochranu osobných údajov telefonicky +48 602 372 812

Je možné nás kontaktovať aj e-mailom na adrese: rodo@gizo.pl

 

Všetky vaše pochybnosti alebo námietky sa snažíme vyriešiť priateľsky.